NOAIDI
Meny Introduktion Historia Kultur, samhälle och ekonomi De samiska parlamenten och organisationerna Länkar

Introduktion

Sápmi eller Sámeednam är namnet som samerna ger områden i norra Europa (Sverige, Norge och Finland) och Kola-halvön i Ryssland. Där har de levt i mer än 2000 år.

Karta. Samerna i Norden och Ryssland Nuförtiden finns det cirka 80 000 samer: 50 000 i Norge, 20 000 i Sverige, 10 000 i Finland och 2000 i Ryssland. Det är svårt att uppge ett exakt antal eftersom det inte finns någon mantalslängd.
Enligt ILO (International Labour Organisation) definieras urinvånare som:

"människor i oberoende länder som anses som ursprungsbefolkning på grund av att de härstammar från den befolkning som bebodde landet, eller en geografisk region till vilken landet tillhör, vid den tidpunkt landet erövrades eller koloniserades eller de nuvarande nationella gränserna etablerandes, och som, oberoende av sin legala status, bibehåller en del eller alla av sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner."

Samernas situation idag överensstämmer med denna definition. Deras historia sträcker sig många tusen år tillbaka, långt innan att de aktuella nordiska länderna i norra Europa och Ryssland föddes. Samernas kultur, samhälle, politik och ekonomi har nuförtiden sin egen identitet, annorlunda från andra kulturer. På grund av allt detta, kan vi anse samerna vara urinvånare från norra Europa.Introduktion | Historia | Kultur, samhälle och ekonomi |  De samiska parlamenten och organisationerna | Länkar

Text: Juan Luis de La Rosa Municio ©


600X800 - juantze2008